Flyvraket i Skarvheimen

Ettersom denne Skarvheimenturen var i studiesammenheng vil jeg utelukke mye av hva vi gjorde og hvorfor avgjørelser ble tatt slik dem ble.

Med friluftsliv menes fysisk aktivitet i naturen. Mer spesifikt er det anvendelse av egen fritid i friluft. Med friluft forstås at denne aktiviteten foregår utendørs. Friluftsliv skiller fra sport ettersom den ikke bygger på kunstige regler for hvordan den skal utføres. Foruten noen enkle regler som dekker sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel.
Friluftsliv har eskalert i popularitet. Dette for flere mennesker søker vekk fra samfunnets regler og orden, til naturen hvor det er uorden og kaos. Når vår moderne livsførsel sliter på oss har vi imidlertid ofte kunnet finne ro og ny balanse ved å trekke ut i vårt gamle element som vi har distansert fra, nemlig naturen.

Henrik Ibsen er den som regnes for å ha brukt ordet friluftsliv skriftlig for første gang i diktet ‘På Viddene’ som kom ut i 1859. Her omtaler Ibsen livet på de øde seterstue som ‘Friluftsliv for mine tanker’.
Fridtjof Nansen regnes som den som etablerte begrepet friluftsliv i norsk bevissthet. Gjennom sitt liv i naturen ble han et viktig forbilde og premissgiver for ettertiden. Han oppsummerte mange av sine tanker rundt friluftslivet i sin tale, Friluftsliv, til DNTs skoleungdom i 1921.
Utøvelsen av friluftsliv er en unik subkultur med kleskode, eget språk og felles bevissthet. Ved å se på hvordan noen kler seg på feks en tog stasjon, kan man se hvem som skal utøve friluftsliv og hvem som ikke skal.

fantasia-painting3

fantasia-painting5

fantasia-painting1

Før ferdedes ikke bygdefolk i naturen for å søke ro og overskudd slik vi ser på friluftsliv i dag. Ferdsel i naturen var alltid en nytte aktivitet. Man skulle kanskje se til dyrene, rydde ny jord, eller man skulle drive med fiske, jakt og sanking av bær og vekster. Livet i naturen har derfor vært en naturlig, og viktig del av livet for mennesker i Norge.
Friluftsliv som et overskuddsliv, uten et tydelig nyttepreg, er imidlertid et mer moderne fenomen. I Norge dukket det først opp i forbindelse med at utenlandsk aristokrati oppdager Norge som lekegrind på midten av 1800-tallet. I lang tid hadde materiell velstand og overskudd av tid gjort at disse kunne bruke tid på klatring i Alpene og jakt i Afrika. Nå fikk mange også opp øynene for Norge som arena for fiske og fjellvandring. Dette var veldig fremmed for mange på landsbygda i Norge, og de ble gjerne sett på som raringer og dagdrivere. Folk fra bygdene ble imidlertid ofte brukt som fjellførere og kjentfolk.
I forbindelse med den sterke nasjonalbølgen som gikk over landet etter unionsoppløsningen med Danmark ble det et sterkt fokus på det genuint norske. Landsbygda og naturen ble løftet frem og romantisert av kunstnere og forfattere. Polarheltene ble våre store nasjonale ikoner. Flere og flere ønsket å oppleve det ekte Norge. I 1868 ble Den Norske Turistforening etablert for å gjøre tilgangen til naturområdene enklere.

Området Skarvheimen hadde ulike navn som Nordfjella, Hemsedalsfjella, Aurlandsfjella eller Finse-Filefjella. I 1995 var det en lytteravstemning på Nitimen. Og området fikk navnet Skarvheimen. Terrenget har dype daler, lange flyer, høye fjell og kjente skarver. Skarver er nakne og bare fjell, noe som virkelig beskriver de lange fjellryggene. Det skal visstnok være nærmere 20 fjellnavn hvor navnet skarv kommer med. Skarv er den lokale betegnelsen på et fjell som har minst en bratt side. I tillegg er dette også et lokalt navn på fjellrype, en art som trives godt i den golde og nokså ugjestmilde naturen oppe på høyfjellet. Fjellrypa har sin fiende i jaktfalken som du også kan være heldig å observere i disse. Heim kommer fra ordet hjem, hjemmelig, noe vi relaterer oss til. Dette viser til at navnet også er nymoderne. For slik så man ikke på fjell før i tiden, som noe fin. De var stygge, skumle, i veien, gjorde ting vanskelig.

fantasia-painting7

fantasia-painting10

fantasia-painting9

fantasia-painting12

fantasia-painting6

I gamletider har veien over Filefjell til Valdres fungert som hovedruter over fjellet mellom vest og øst. Den gamle Kongeveien gikk nettopp over Filefjell og Sulefjell, en rute som også fungerte som postrute helt siden 1647. Langs ruten lå også mange vertshus som ga ly til de reisende.

Oppgaven for helgen var å arrangere en tur til flyvraket ved Urgevatnet. Som begrensninger hadde vi noen kartreferanser vi måtte møte til bestemte tider for å utføre andre oppgaver og reflektere sammen over vår oppgave. Hoved temaene for helgen var  kontekstuell læring, turledelse og orientering.
Hele turen startet med at vi fikk vite flyvraket ikke var ved den kartreferansen vi hadde fått oppgitt, ved Steinane i Fødalen. Turen til vraket ville gi en ekstra tur på 6 kilometer. Men det en en helt reel situasjon og vi var nødt å planlegge helt på nytt. Noe jeg syntes var kult.

Første dagen gikk vi fra Toviki nord langs Mjolga og tok etter 800 meter av opp Klevaskardet. Det kom nysnø på frossen bakke og i høyden var vinden sterkere. Vi hadde egentlig tenkt å krysse et vassdrag slik at vi kunne gå på østsiden av Store Klevavatnet. Men en stiuasjon oppstod, og jeg som var turleder denne dagen bestemte at vi skulle ha campen i nærheten av steinhytten på sørvest siden av vannet med hensyn av alles sikkerhet.

Jeg elsker nysnø i fjellet. Det er årets mest magiske tid. Alt rundt meg, snøen, vinden og lyset som leker i skyene.

Neste dag hadde vi egentlig tenkt oss på en morgentur opp Helvete for å så møte til en kartreferanse en bestemt tid. For å så slå opp camp på Fødalstangen. Men ettersom flyvraket ligger lenger nord en vi beregnet bestemte vi oss for å ta en rolig morgen frem til møtet for å så gå nord over fjellpasset Helvete og forhåpentligvis kunne sette opp camp nordøst for Jutultjørne. Her fra ville vi ha en grei posisjon for å ha mulighet å nå flyvraket.

fantasia-painting13

fantasia-painting15

fantasia-painting16

fantasia-painting17

fantasia-painting21

fantasia-painting22

Overalt vokser musøre. Det minste treet som vokser i Norge. Den liker seg på på snaufjellet opp til 1500 høydemeter. Musøre er en plante i pilefamilien også kalt vierfamilien. Den er en tresort, og regnes som «Verdens minste tresort». Den blir 1 til 5 cm høy og blomstrer i juni til juli. Om høsten vil den bidra til att landskapet blir illrødt.

Skarvheimen er overgangen mellom rolige østnorske fjell og bratte stup og daler på vestlandet. Men det er ikke bare overgangen mellom øst og vest. Det er også et værskille her og overgangen fra flate Hardangervidda til  ville Jotunheimen.
Fjelltoppene er rester av et kjempemessig fjellflak, et skyvedekke, som i jordens oldtid ble revet løs fra nordvestkanten av Norge og deretter skjøvet inn mot blant annet Skarvheimen. Erosjon har fjernet det meste i årenes løp, og bare de hardeste bergartene har blitt stående tilbake som isolerte rester. 

Etter møte bestemte vi oss for å gå nordover gjennom fjellpassasjen til Helvete, men nedprioriterer toppen. Vi var enig som gruppe at vi skulle se på denne turen som en tur vi har solgt til en gjeng fotturister. Vi var nødt å prioritere hovedmålet.
På tross av at vi fikk sen avstart og solen går ned tidlig rakk vi å komme frem til vestbredden av Jutultjørne. Og vi fikk satt opp teltet før mørket falt på. Det var strevsomt å komme seg hit. Med nok nysnø at vi ikke kunne se hullene i uren. Og glatt nok til at steinene var som såpe. Det var bare å trå varsomt.

dsc_1180

fantasia-painting11

fantasia-painting25

fantasia-painting27

For å rekke fra Jutultjørne og hele veien opp Urgevatnet. Tilbake igjen for å bryte campen. For å så gå 6 kilometer ned til Fødalstangen. Hvor vi må være før 1230 på formiddagen. Da vi regna på det måtte vi forlate camp 5 på morgenen. Altså stå opp 4. Vår deadline for å nå flyvraket ble 7. Da ville vi stoppe for å vurdere om vi skal snu. Vi burde være tilbake i camp før 9 for å bryte den og så begi oss videre ned i dalen.
Turen gikk som planlagt. Vi orienterte oss frem til plassen hvor vraket skal være med kart, kompass og gps i svarteste natten. I ur med nysnø over gikk turen langsomt. Da  vi var under 800 meter fra vraket var det bare ti minutter igjen til tiden var ute. Vi bestemte oss for å gjøre et forsøk. Men på grunn av snø, lite lys og at restene er i blank aluminium, så klarte vi ikke finne det. Tilslutt måtte vi snu for å holde tidsplanen.

På omlag 1500 høydemeter, i det karret landskapet ved Urgeåne skal det ligge et flyvrak fra den andre verdenskrig. Vrakrestene skal være godt bevart på tross av det harde været det ble utsatt for i dette området. Dette flyvraket var en gang en Messerschmitt BF 110. Dette var et to-motors teysk tungt jagerfly produsert av Messerschmitt for Luftwaffe under andre verdenskrig. Senere i krigen ble det også produsert jagerbomber- og nattjagervarianter
Mannskapet ombord var major Erich Groth og radiooperatør/MG -skytter Obfw. Herbert Muche. Dem omkom under krasjlandingen 12. august 1941 mens de var på vei fra Stavanger med slutt destinasjon Kirkenes via en planlagt drivstoffpåfylling ved Trondheim.
Det skal være en gjeter ved navn Asle Haugen fra Leveld som fant de første tegn at en ulykke hadde skjedd, som omsider ledet han til flyvraket sommeren 1943. Asle valgte til å begynne med å tie om funnet, men meldte tilslutt fra til lensamann i Hol og Ål. Det var knapt noe igjen å begrave av de omkomne. Men noen ribbein ble lagt inntil korset.
Det er ikke mye informasjon å finne av de to omkomne. Herbert Grothe ble født 24. september 1914. Hvor han var født, hans posisjon og løpebane i det tyske flyvåpenet er ubesvarte spørsmål.
Major Erich Groth har til gjengjeld etterlat seg spor. Han var født 4. januar i Wesermünde. Som flyger i Luftwaffe deltok han i felttoget mot Polen høsten 1939. Her skjørt Erich Groth ned sitt første fly  25. september, en Curtiss P-36. Ved årsskiftet samme høst ble han tildelt ansvar som leder for den andre gruppen i Zerstörergeschwader 76 (II./ZG 76). Fra base nord i Frankrike fløy denne staben eskorte for tyngre bombefly i slaget om Storbritannia. Invasjonsstyrken møtte derimot sterk motstand fra RAF-jagerfly. De neste månedene utspant det seg derfor voldsomme kamper over den engelske Kanalen og sør i øyriket. Til tross for at major Erich Groths flytype egentlig var underlegen i forhold til engelskmennene mer manøvrerbare jagerfly, gikk Groth seierrik ut av uvanlig mange dueller. Hans største ble notert 4. september 1940 etter å ha nedkjempet fire Spitfire. På den andre siden hadde Groth, knappe tre uker tidligere, opplevd sin svarteste dag som sjef for II./ZG 76 ved å ha mistet åtte fly fra sin egen gruppe.
Heldigvis ble nazistenes vei til totalt herredømme i Europa stanset i denne fasen av krigen. Luftwaffe var så hardt skamfert at Hitler så seg nødt til å skrinlegge invasjonen av Storbritannia. De fleste BF-enheter ble trukket tilbake og overført til andre fronter av krigen. Gorth kunne dermed forlate de brutale basketakene mot hissige en motors jagere, turbulens og g-krefter over det britiske luftrommet.
Major Erich Groth var nå en erfaren  veteran med 13 offisielle luftseiere. Han ble også dekorert med ridderkorset for særlig heltemot i kamp.
Årsakern til havariet har aldri blitt kartlagt. Ifølge registrert værdata møtte besetningen nedbør rundt 0 grader og sterk vind under den fatale overfarten. Dette er forhold som selvfølgelig gjorde overflygingen utfordrende. Grunnen til at det likevel gikk som det gikk vil forbi ukjent likevel.

messerschmitt_bf_110_zerstorer_by_roen911-d5k01rx.jpg

fantasia-painting29

fantasia-painting32

fantasia-painting31

fantasia-painting34

fantasia-painting33

Uansett om vi ikke fikk sett flyvraket fikk vi sett så mye annet vakkert. Den morgenen brant himmelen. En soloppgang ut av en annen verden. En plass de færreste drar når snøen ligger lett på bakken. En unik opplevelse. Og den er vår og bare vår.
Soloppgang er den beste tid på døgnet. Jeg er ikke hardt barket A-menneske, men jeg har heller ikke noe mot å stå opp tidlig. I jernbanen kan tidlig være litt vel tidlig noen ganger. Men likevel så liker jeg soloppgang. Det er noe eget å være trøtt fordi man sto opp for tidlig. Sitte i førerrommet alene. Se mennesker stresse seg til jobben. Og der sitter jeg, alene. Ingen bryr seg om at jeg er der. Men hadde jeg ikke vært der ville dem brydd seg. Og heller ser ingen på soloppgangen fordi med skal på jobb. Med alle disse mennesker rundt meg som hverken bryr seg om meg eller soloppgangen så er det en tid mellom oss de andre ikke ser. Det er noe mer eget over soloppgangen.
Men denne morgenen hadde jeg noen å dele soloppgangen med. Det er fint å dele noe magisk med andre også.

Vel ved campen igjen lagde vi en rask andre frokost for å så pakke sekkene og  begav oss ned Breidskardet mot Fødalen. Tidplanen vår svar snau. Men vi skulle ikke langt ned i høyden før terrenget ble lettere å gå i. Fra ur i nysnø til ganske raskt å bli gressletter. Tempoet ble høyt ned Fødalen. Og at Fødalen er frodig ligger i navnet. Fødalen betyr ‘godt beite’. Og dalen har i lange tider blitt brukt som beitesmark for sauebønder.
Vi hadde en ekstra oppgave nord ved Fødalen. Å ro en båt til Ål fjellstyre til Fødalstangen. Det tok oss litt tid. Og ville det ikke vært for den ekstra oppgave med å sjekke og tømme båten ville vi klart vår tidsfrist til Fødalstangen også.

fantasia-painting35

fantasia-painting36

fantasia-painting38

Her var grunneier av Iungsdalen, Sveinung Nestegard gjesteforeleser. Han fortalte oss sin families historie om hvordan det var å vokse opp i Iungsdalen. Hvordan staten tok marken fra dem og andre lokale bønder. Og en tåredryppende historie om hvordan hans far klarte å kjøpe Iungsdalen tilbake bit for bit. Foruten å drifte Iungsdalen og være grunneier er Sveinung en ildsjel for området. Han kvister omlag 140 km med vinterløyper hvert år. Og har gjort dette i en mannsalder. Men ikke bare han er en kjent ildsjeld som har vokst opp i dette området. Milliardæren Olav Thon startet sin karriere her som gjetergutt.

Alle de andre gruppene gikk nedover mot Iungsdalen den kvelden. Men gruppa vår var så sliten etter en lang dag og tidlig morgen. Heldigvis følte vi alle det likt. Vi var bare nødt å få sove. Og sov som steiner på Fødalen.

fantasia-painting39

fantasia-painting40

fantasia-painting42

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s